Giá tiêu đen, nông sản bán buôn ngày 10/01/2018

Giá tiêu đen, nông sản bán buôn ngày 10/01/2018

Bảng giá bán buôn ngày 10/01/2018 (không phải sản phẩm đầu giá) Xin kính chào các khách hàng. Tất cả sản phẩm được báo giá ở đây đều là sản phẩm sạch, không hóa chất hay pha tạp. Giá thay đổi mỗi ngày theo thị trường. Giá tiêu đen, tiêu hạt hôm...

Đọc thêm