Giá tiêu đen, nông sản bán buôn ngày 22/03/2018

Giá tiêu đen, nông sản bán buôn ngày 22/03/2018

Bảng giá bán buôn ngày 22/03/2018 (không phải sản phẩm đầu giá) Xin kính chào các khách hàng. Tất cả sản phẩm được báo giá ở đây đều là sản phẩm sạch, không hóa chất hay pha tạp. Giá thay đổi mỗi ngày theo thị trường. Giá tiêu đen, tiêu hạt hôm...

Đọc thêm
Giá tiêu đen, nông sản bán buôn ngày 10/01/2018

Giá tiêu đen, nông sản bán buôn ngày 10/01/2018

Bảng giá bán buôn ngày 10/01/2018 (không phải sản phẩm đầu giá) Xin kính chào các khách hàng. Tất cả sản phẩm được báo giá ở đây đều là sản phẩm sạch, không hóa chất hay pha tạp. Giá thay đổi mỗi ngày theo thị trường. Giá tiêu đen, tiêu hạt hôm...

Đọc thêm