Hồ tiêu – Quá trình chuẩn bị trồng tiêu

Hồ tiêu – Quá trình chuẩn bị trồng tiêu

Giá hồ tiêu giai đoạn này tuy không cao bằng lúc trước nhưng vẫn đem lại hiệu quả kinh tế cho bà con nông dân. Hiểu rõ giống, đặc tính của hồ tiêu là lợi thế cho người bắt đầu muốn trồng loại cây này. 1. Chọn giống hồ tiêu Tiêu có rất nhiều loại...

Đọc thêm